“Trái tim của người điên ở trong miệng. Miệng của người khôn ở trong trái tim.” – B.FRANKLIN