“Chỉ có niềm đau ly biệt mới làm sâu đậm thêm tình yêu đôi lứa.” – GEORGE ELIOT