“Người giàu chờ những tai họa, người nghèo chờ những niềm vui.” – TỤC NGỮ NGA